AKTÍVNE BLESKOZVODY

Aktívne bleskozvody, alebo bleskozvody s včasnou emisiou výboja, slúžia na ochranu objektov pred atmosférickými výbojmi - bleskami. Je známe, že blesk zvyčajne udiera na najvyššie položené miesto v okruhu výboja. Na tomto fakte sú založené klasické - pasívne - bleskozvody. V čom sú teda aktívne bleskozvody iné?

Aktívny bleskozvod vytvára tzv. vzostupný stopovač. Pri maximálnom elektrickom poli - teda údere blesku v atmosfére sa tento spojí so zostupným stopovačom a spoločne vytvárajú ionizačný kanál, ktorý zvedie atmosférický výboj do zeme. K vytvoreniu ionizačného kanála je potrebné dostatočné ionizačné pole, jeho zdrojom je v tomto prípade búrkové elektrostatické pole.

Bleskozvod vysiela vzostupnú vetvu (iniciačný predstih), ktorá pomocou energie okolia mení dráhu blesku a bezpečne ho zvedie do zeme. Miesto stretu je pritom vysoko nad chráneným objektom.
Z charakteristiky aktívnych bleskozvodov vyplývajú ich priame výhody:

Na trhu sa momentálne objavujú viaceré typy aktívnych bleskozvodov. Naša ponuka obsahuje bleskozvody so špeciálnym profilom, ktoré sú nezávislé od elektrického zdroja.

Všetky hroty aktívnych bleskozvodov sú testované v laboratóriu LABELEC , ktoré je súčasťou Španielskej spoločnosti INGESCO. Laboratórium disponuje generátormi pre testovanie pulzným napätím, elektrostatickým poľom a šokovými alebo rázovými vlnami až do 100kAmp. Pri testovaní koróznej odolnosti aktívnych bleskozvodov sa v laboratóriách používajú korózne komory, ktoré stimulujú soľnú hmlu, statickú vlhkosť a prostredie s oxidom síričitým.

Testy v laboratóriu LABALEC garantujú efektívnosť a životnosť prepäťových ochrán a správnu kalibráciu snímačov elektromagnetického poľa. Prísne štandardy kvality testovacieho laboratória boli ocenené certifikátom ISO 9001:2000 a akreditáciou ENAC (307/LE681), ktoré vyhovujú norme UNE EN ISO 17,025.

V prípade potreby podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať.